iskola rajz

Pándi Általános Iskola

2214 Pánd Fő út 17.

Tel./Fax.: 06-29-630-010; 06-29-630-010

e-mail: pandsuli@gmail.com

OM:032523
Tisztelt Szülők!

A Kormány döntése értelmében az óvodák, valamint az általános iskolák 1- 4. évfolyamainak jelenléti neveléshez-oktatáshoz történő óvatos és fokozatos visszatérésével elkezdődik a köznevelési intézmények újranyitása.

2021. április 19. napjától az általános; iskola 1- 4. évfolyamai rendes munkarendben működnek, ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május l0-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.

Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kérjük, hogy a tanulók továbbra is tartsák be a tanév kezdete előtt közzétett egészségvédelmi előírásokat, melyek a következők:

- beteg, lázas gyerek nem jöhet iskolába
- a szájmaszk használata, fertőtlenítés, hőmérőzés, távolságtartás kötelező

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMJ rendelet 51. § (2) bekezdésének e) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére.

Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt es igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát, vagy tantárgyanként 30%-ot meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév követelményeit

Azon tanulók, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, a KRÉTA felületén tájékozódhatnak arról, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra.

A jelenléti oktatásban résztvevő tanulók részére 2021. április 19. napjától a délután 4 óráig való bent tartózkodás nem kötelező, szülői írásos kérés alapján a tanítási órák, illetve ebéd után hazamehetnek.

Jelenléti oktatás alóli felmentési kérelmüket az iskolába a következő módon juttathatják el:

- elektronikus úton: KRÉTA e-Ügyintézés felületén
          email-ben: pandsuli@gmail.com
- személyesen: előre egyeztetett időpontban

Kérdéseikkel, kéréseikkel a következő telefonszámon kereshetnek: 06307928958.

Jó egészséget kívánok mindenkinek: Mocsári Csilla

Intézményvezető